I forbindelse med 90-nummerudbyderens udbud eller påtænkte udbud af nye tjenester, herunder nye kombinationstjenester, som ikke er beskrevet i denne aftale, kan operatøren i visse tilfælde yde vejledning om den påtænkte tjenestes forenelighed med denne aftale på baggrund af 90-nummerudbyderens konkrete forespørgsel. Operatørens vejledning sker på frivillig basis, og 90-nummerudbyderen kan ikke gøre krav gældende over for operatøren for fejl eller mangler i denne vejledning.

Operatørerne udtaler sig ikke om generel markedsføringsret eller andre lovregler, men henviser til muligheden for forhåndsbesked fra Forbrugerombudsmanden eller privat rådgivning