Rammeaftalen for mobile indholds- og betalingstjenester er indgået mellem følgende Parter:
• TDC A/S
• Telenor A/S
• Telia Danmark
• Hi3G Denmark ApS

Formålet med aftalen er at opstille rammer for udbud af mobil betalingsformidling i tilknytning til tillægstakserede tjenester og varer, med det sigte at understøtte markedsvækst, innovation og forbrugerbeskyttelse.

Formålet med aftalen er tillige at sikre et gennemsigtigt marked for mobil betaling med en ensartet og korrekt kommunikation over for forbrugerne.

Aftalen er inddelt i et generelt afsnit og et operativt afsnit.