Parterne bag Rammeaftalen har udpeget følgende 4-cifrede Applikationskoder til brug for taksering, hvor formidling af betaling foretages direkte eller indirekte over mobiltelefonregningen/- kontoen:

• 1xxx
Med det forbehold, at koder i serien 18xx udelukkende kan anvendes til tjenester med et offentligt aspekt (offentlig information, informationstjenester etc.). Forudsætning for at opnå tilladelse til at bruge en Applikationskode fra 18xx serien er, at Erhvervsstyrelsen har givet tilladelse til, at det samme 18xx nummer kan anvendes til taleopkald.

Administration af Applikationskoder foretages af 4T.