4T og/eller Mobiloperatøren er berettiget til af egen drift eller efter henvendelse fra Slutbrugere eller andre at afprøve en Indholdstakseret tjeneste med henblik på at undersøge, om Tjenesteudbyderen overholder vilkårene for udbud af tjenesten. Tjenesteudbyderens omsætningsandel for afprøvning af den pågældende tjeneste afregnes ikke over for Tjenesteudbyderen. Såfremt en Mobiloperatør konstaterer, at en Tjenesteudbyder ikke overholder de i denne Rammeaftale fastsatte vilkår for Indholdstakserede tjenester, er Mobiloperatøren forpligtet til at underrette de øvrige Parter.

Tjenesteudbyderens tilsidesættelse af vilkårene i denne Rammeaftale eller overtrædelse af gældende lovgivning i forbindelse med dennes udbud af Indholdstakserede tjenester og varer, herunder manglende overholdelse af Forbrugeraftalelovens regler om fjernsalg, anses for væsentlig misligholdelse, hvorfor 4T er berettiget til uden yderligere varsel at ophæve aftalen og afbryde adgangen til Tjenesteudbyderens tjenester og varer.