• Digitale engangsydelser:
Tjenester  Oplysninger forud for køb Oplysninger efter købet
Eksempel 1:

Digitale engangsydelser som f.eks. ringetone, vittighed, nyhed og lignende

På valgfrit medium:”Du tilbydes en ringetone til 25 kr. fra Indholds-udbyderen Indhold A/S, Bogholderivej 14, DK-2100, +4545454637.”Hvis Slutbrugeren skal anerkende og samtykke til, at fortrydelsesretten ikke gælder:Slutbrugeren skal forudgående spørges personligt om følgende:”Svarer du JA, betaler du 25 kr. for en ringetone og samtykker til levering nu. Dermed anerkender du, at der ikke er fortrydelsesret på dit køb.”Alternativt: ”Svarer du JA, betaler du 25kr for en ringetone. Du anerkender og samtykker dermed til, at der ikke er fortrydelsesret på dit køb.Hvis 14 dages fortrydelsesret fastholdes:
Af markedsføringsmaterialet skal fremgå, at Slutbrugeren har 14 dages fortrydelsesret. Oplysning om, hvordan fortrydelsesret udnyttes, skal fremgå af selve SMS’en f.eks. ”Du har bestilt en ringetone til 25 kr. Du har 14 dages fortrydelsesret. Du kan udnytte fortrydelsesretten ved at give os besked om dette senest 14 dage fra dags dato. Du kan vælge at benytte Standardfortrydelsesformular
Der stilles krav om kvittering på Varigt Medium dvs. på e-mail, brev, SMS/MMS informeres:Hvis Slutbrugeren har anerkendt og samtykket til, at fortrydelsesretten ikke gælder:
”Du har købt en ringetone til 25 kr. fra Indholds-udbyderen Indhold A/S, Bogholderivej 14, DK-2100, +4545454637. I forbindelse med købet har du anerkendt og givet samtykke til, at der ikke er fortrydelsesret på dit køb”Hvis 14 dages fortrydelsesret fastholdes:
”Du har købt en ringetone til 25 kr. fra Indholds-udbyderen Indhold A/S, Bogholderivej 14, DK-2100, +4545454637. Du kan udnytte fortrydelsesretten ved at give os besked om dette senest 14 dage dags dato. Du kan vælge at benytte standardfortrydelsesformularen”
Eksempel 1A:

Engangsydelser som f.eks. ringetone, vittighed, nyhed og lignende til 0 kr.

På valgfrit medium:”Send FUGL til 1234 og modtag en ringetone med fuglekvidder.. Mvh Fuglehuset”  Intet 
  • Engangskøb af fysiske varer og tjenester:
Tjenester  Oplysninger forud for køb Oplysninger efter købet
Eksempel 1AA:

Engangskøb af fysiske varer og tjenester op til og med 370 kr., hvor Tjenestetypen kræver 14 dages fortrydelsesret.

På valgfrit medium:”Du tilbydes bogen ”XA” til 149 kr. + trafiktakst fra Bogudbyderen A/S, Bogtrykkerivej 1, DK-2100. Du har 14 dages fortrydelsesret. Læs mere på www.xyzw.dk/fortryd ”Af markedsføringsmaterialet skal fremgå, at Slutbrugeren har 14 dages fortrydelsesret.Oplysning om, hvordan fortrydelsesret udnyttes, skal fremgå af selve SMS’en Der stilles krav om kvittering på Varigt Medium dvs. på e-mail, brev, SMS/MMS informeres:”Du har købt bogen ”XA” til 149 kr.. Du har 14 dages fortrydelsesret. Du kan udnytte fortrydelsesretten ved at give os besked om dette senest 14 dage fra dags dato. Du kan vælge at benytte standardfortrydelsesformularen. Mvh Bogudbyderen A/S, Bogtrykkerivej 1, DK-2100.
Eksempel 1AAA:

Engangskøb af varer og tjenester op til og med 370 kr., hvor Tjenestetypen er undtaget kravet om fortrydelsesret.
(Se pkt. 3 om Fortrydelsesret)

På valgfrit medium:”Du tilbydes en busbillet til 25 kr. fra Trafikselskabet Hyg & Rejs, Færgevej 2, DK-5700, +4512345678. Betaling sker via din mobilregning”. På e-mail, brev, SMS/MMS (se ovenfor) informeres:”Tak for dit køb af en busbillet til 25 kr. Indhold A/S, Bogholderivej 14, DK-2100, +4545454637.
  • Indsamlinger:
Tjenester  Oplysninger forud for køb Oplysninger efter købet
Eksempel 2:

Indsamlinger
(maks. 370 kr.)

På valgfrit medium:”Støt indsamlingen til fordel for Sudan. Send et bidrag gennem Dansk Hjælpen for 50kr. Dansk Hjælpen A/S, Bogholderivej 14, DK-2100, +4545454637 ”   På valgfrit medium:
”Tak for dit bidrag til Dansk Hjælpen på 50 kr.”
Eksempel 2A:

Indsamlinger via radio
(maks. 370 kr.)

 På valgfrit medium:”Støt indsamlingen til Sudan for 150 kr.. Send Sudan til 1234” Efterfølgende på SMS:
 ”Tak for dit bidrag på 150 kr. Mvh Dansk Hjælpen, Bogholderivej 14, DK-2100, +4545454637
  • Afstemninger:
Tjenester  Oplysninger forud for køb Oplysninger efter købet
Eksempel 3A: Afstemning som afvikles under en TV-udsendelse (flygtige medier). Max. 12 kr. pr. transaktion  På TV-skærmen:
”Stem på aftenens bedste band ved at sende B1, B2, B3 eller B4 til 1414.   Pris 12 kr..”Om præsentation på skærmen se her Hvis Slutbrugeren skal anerkende og samtykke til, at fortrydelsesretten ikke gælder: Slutbrugeren skal forudgående spørges personligt om følgende:”Svarer du JA, betaler du 12 kr. for deltagelse i afstemningen og samtykker til levering nu. Dermed anerkender du, at der ikke er fortrydelsesret på dit køb.”Alternativt: ”Svarer du JA, betaler du 12kr for deltagelse i afstemningen. Du anerkender og samtykker dermed til, at der ikke er fortrydelsesret på dit køb.Hvis 14 dages fortrydelsesret fastholdes:
Oplysning om, hvordan fortrydelsesret udnyttes, skal fremgå af selve SMS’en f.eks. ”Du vil deltage i en afstemning til 12 kr. Du har 14 dages fortrydelsesret. Du kan udnytte fortrydelsesretten ved at give os besked om dette senest 14 dage fra dags dato. Du kan vælge at benytte standardfortrydelsesformularen.Hvis Tjenesteudbyderen er forskellig fra mediehuset (f.eks. DR/Den grønne slagter) skal Tjenesteudbyders navn tillige nævnes på TV-skærmen.
Der stilles krav om kvittering på Varigt Medium dvs. på e-mail, brev, SMS/MMS.Hvis Slutbrugeren har anerkendt og samtykket til, at fortrydelsesretten ikke gælder:
”Du har deltaget i en afstemning i Vild med Dans til 12 kr. fra Indholds-udbyderen Indhold A/S, Bogholderivej 14, DK-2100, +4545454637. I forbindelse med deltagelsen har du anerkendt og givet samtykke til, at der ikke er fortrydelsesret på dit køb”Hvis 14 dages fortrydelsesret fastholdes:
”Du har deltaget i en afstemning til 12 kr. fra Indholds-udbyderen Indhold A/S, Bogholderivej 14, DK-2100, +4545454637. Du kan udnytte fortrydelsesretten ved at give os besked om dette senest 14 dage fra dags dato. Du kan vælge at benytte standardfortrydelsesformularen
Eksempel 3AA: Afstemning som afvikles underen radioudsendelse (flygtige medier) med taksering op til og med 12 kr.  I radioen:
”Stem på aftenens bedste band ved at sende B1, B2, B3 eller B4 til 1414.   Det koster 12 kr. + trafiktakst.”Om præsentation i radioen se her.Hvis Slutbrugeren skal anerkende og samtykke til, at fortrydelsesretten ikke gælder:Slutbrugeren skal forudgående spørges personligt om følgende:”Svarer du JA, betaler du 12 kr. for deltagelse i afstemningen og samtykker til levering nu. Dermed anerkender du, at der ikke er fortrydelsesret på dit køb.”Alternativt: ”Svarer du JA, betaler du 12 kr. for deltagelse i afstemningen. Du anerkender og samtykker dermed til, at der ikke er fortrydelsesret på dit køb.Hvis 14 dages fortrydelsesret fastholdes:
Oplysning om, hvordan fortrydelsesret udnyttes, skal fremgå af selve SMS’en f.eks. ”Du vil deltage i en afstemning til 12 kr. Du har 14 dages fortrydelsesret. Du kan udnytte fortrydelsesretten ved at give os besked om dette senest 14 dage fra dags dato. Du kan vælge at benytte standardfortrydelsesformularen.EKSEMPEL:Hvis Tjenesteudbyderen er forskellig fra den pågældende radiokanal (f.eks. DR/Den grønne slagter) skal Tjenesteudbyders navn tillige nævnes i radioen:F. eks. ”Den Grønne Slagter”.
 Der stilles krav om kvittering på Varigt Medium dvs. på e-mail, brev, SMS/MMS informeres:Hvis Slutbrugeren har anerkendt og samtykket til, at fortrydelsesretten ikke gælder:
”Du har deltaget i en afstemning i Vild med Dans til 12 kr. + trafiktakst fra Indholds-udbyderen Indhold A/S, Bogholderivej 14, DK-2100, +4545454637. I forbindelse med deltagelsen har du anerkendt og givet samtykke til, at der ikke er fortrydelsesret på dit køb”Hvis 14 dages fortrydelsesret fastholdes:
”Du har deltaget i en afstemning til 12 kr. fra Indholds-udbyderen Indhold A/S, Bogholderivej 14, DK-2100, +4545454637. Du kan udnytte fortrydelsesretten ved at give os besked om dette senest 14 dage fra dags dato. Du kan vælge at benytte standardfortrydelsesformularen
  • Konkurrencer:
Tjenester  Oplysninger forud for køb Oplysninger efter købet
Eksempel 3 B: Gættekonkurrence uden spilletilladelse på et flygtigt medie, hvor gættekonkurrencen ikke er hovedindholdet i udsendelsen. Max. 5 kr. pr. døgn pr. tjeneste
(se også pkt. B under Beløbsgrænser (afsnit 9) – Gætte konkurrencer)
 På TV-skærm eller radio:
”Du kan deltage i en gættekonkurrence til 5 kr. .Hvis Tjenesteudbyderen er forskellig fra pågældende kanal (f.eks. DR/Den grønne slagter) skal Tjenesteudbyders navn tillige nævnes på TV-skærmen: ”Den grønne slagter”.På tekst-TV angives: Den Grønne Slagter, Bogholderivej 14, DK-2100, +4545454637.
Tekst-TV skal være på samme kanal som udsendelsen.
 ”Du har deltaget i en gætte konkurrence for 5 kr.. Indhold A/S, Bogholderivej 14, DK-2100, +4545454637.Hvis Tjenesteudbyderen er forskellig fra pågældende kanal (f.eks. DR/Den grønne slagter) skal Tjenesteudbyders navn tillige nævnes på TV-skærmen: ”Den grønne slagter”.På tekst-TV angives: Den Grønne Slagter, Bogholderivej 14, DK-2100, +4545454637.
Eksempel 3 C: Gættekonkurrence uden spilletilladelse i trykte medier og internet. Max. 1-2 kr.

(se også pkt. C under Beløbsgrænser (afsnit 9) – Gætte konkurrencer)

 I trykte medier og internet:
”Du kan deltage i en gættekonkurrence til 2 kr.  . Indhold A/S, Bogholderivej 14, DK-2100, +4545454637.
 ”Du har deltaget i en gættekonkurrence til 2 kr. Indhold A/S, Bogholderivej 14, DK-2100, +4545454637.

 

  • Almennyttigt lotteri
Tjenester  Oplysninger forud for køb Oplysninger efter købet
Eksempel 3 D:

Almennyttigt lotteri

Max. 370 kr. pr. tjeneste og transaktion

På valgfrit medium:
”Støt Arktisk med 150 kr. ved deltagelse i konkurrence om en Naturbil. Send ”BIL” til 1234.”Hvis Tjenesteudbyderen er forskellig fra pågældende radio/TV-kanal (f.eks. DR/Arktis Hjælpen) skal Tjenesteudbyders navn tillige nævnes på TV-skærmen: ”Arktis Hjælpen” eller via radioen.På tekst-TV angives: Arktisk Hjælpen, Bogholderivej 14, DK-2100, +4545454637
Tekst-TV skal være på samme kanal som udsendelsen.
Efterfølgende på SMS:
 ”Tak for dit bidrag på 150 kr. Mvh Arktisk Hjælpen, Bogholderivej 14, DK-2100, +4545454637Hvis Tjenesteudbyderen er forskellig fra pågældende kanal (f.eks. DR/Arktis Hjælpen) skal Tjenesteudbyders navn tillige nævnes i radioen: ”Arktis Hjælpen”.
  • Abonnementslignende tjenester og Fortløbende Abonnementer:
Tjenester  Oplysninger forud for køb Oplysninger efter købet
Eksempel 4:

Fortløbende Abonnement med samlet betaling pr. måned på til og med 370 kr. baseret på taksering af modtagne SMS.

 På valgfrit medium:”Du bestiller nu et fortløbende abonnement på Super News til 200 kr. pr. måned. Du har 14 dages fortrydelsesret. Svar SUPERNEWS JA for at bekræfte bestillingen. Udbyder: Indhold A/S, Topholm 14, 2100 KBH Tlf. 12345678. Ved opsigelse send ”STOP” til 1234”Af markedsføringsmaterialet skal fremgå, at Slutbrugeren har 14 dages fortrydelsesretOplysning om, hvordan fortrydelsesret udnyttes, skal fremgå af selve SMS’en På e-mail, brev eller SMS/MMS informeres:”Kvittering: Du har bestilt et fortløbende abonnement på SUPERNEWS til 200 kr. pr. måned.  Du har 14 dages fortrydelsesret. Du kan udnytte fortrydelsesretten ved at give os besked om dette senest 14 dage fra dags dato. Du kan vælge at benytte standardfortrydelsesformularen .Opsig abonnement: Send SUPERNEWS STOP til 1234. Udbyder: Indhold A/S, Topholm 14, 2100 KBH. Tlf. 12345678″Der må ikke kræves opsigelsesvarsel ved Fortløbende Abonnementstjenester.______________________ I hver enkelt Indholdstakseret SMS:“Kvittering: Du er takseret 200 kr. for dit SUPERNEWS abonnement. Opsig abonnement:  Send SUPERNEWS STOP til 1234. Udbyder: Indhold A/S, Topholm 14, 2100 KBH  Tlf. 12345678”Opsigelsesprocedure:Hvis Slutbrugeren sender “SUPERNEWS STOP” til 1234, skal der svares:”Dit abonnement på SUPERNEWS er hermed stoppet. Mvh. Indhold A/S, Topholm 14, 2100 KBH Tlf. 12345678.”

 

Eksempel 4A:

Fortløbende Abonnement som f.eks. ringetone, vittighed, nyhed og lignende til 0 kr.

 På valgfrit medium:”Send SLADDER til 1234 og modtag månedens hotteste sladder på SMS. Det koster kun trafiktakst. For at stoppe leverance send: ’SMS-SLADDER STOP’ til 1234. Mvh. Sladderhuset.”  På e-mail, brev eller SMS/MMS informeres:”Du har bestilt et abonnement på månedens hotteste sladder på SLADDER. Det koster kun trafiktakst. Opsig abonnement: Send SLADDER STOP til 1234. Mvh. Sladderhuset”______________________Ved hver enkelt meddelelse/leverance via SMS:”Opsig abonnement: Send SLADDER STOP til 1234. Mvh Sladderhuset”Opsigelsesprocedure:Hvis kunden sender “SLADDER STOP” til 1234, skal der svares:”Dit abonnement på SLADDER er hermed stoppet. Mvh. Sladderhuset”
Eksempel 5:

Abonnementslignende Tjeneste med betaling på én gang. op til og med 370 kr.

 På valgfrit medium:”Du kan få 10 virtuelle SMS-SNACKS til i alt 200 kr fra Tjenesteudbyderen Tophold A/S, Bogholderivej 14, DK-2100, +4545454637. For at stoppe leverance send: ”SMS-SNACKS STOP” til 1234”Hvis Slutbrugeren skal forpligtes til at betale for den leverede del af ydelsen ved tilbagetræden fra aftalen:
Slutbrugeren skal forudgående spørges personligt om følgende:”Svarer du JA, betaler du i alt 200 kr. for XY antal beskeder for en nyhedstjeneste og samtykker til leveringsstart nu. Fortryder du inden for 14 dage, kan vi kræve betaling for den leverede del af ydelsen.”Af markedsføringsmaterialet skal fremgå, at Slutbrugeren har 14 dages fortrydelsesret. Oplysning om, hvordan fortrydelsesret udnyttes, skal fremgå af selve SMS’en”
 På e-mail, brev eller SMS:Hvis Slutbrugeren skal forpligtes til at betale for den leverede del af ydelsen ved tilbagetræden fra aftalen::
”Du har købt 10 virtuelle SMS-SNACKS til i alt 200 kr. fra SMS-udbyderen Tophold A/S, Bogholderivej 14, DK-2100, +4545454637. Med dit udtrykkelige samtykke forud for købet, kan vi kræve betaling for den del af ydelsen, som vi allerede har leveret, hvis du fortryder aftalen inden for 14 dage. For at stoppe  leverance send: ”SMS-SNACKS STOP” til 1234”
  •  Chat-tjenester:
Tjenester  Oplysninger forud for køb Oplysninger efter købet
Eksempel 6:

Chattjeneste (Fortløbende Abonnement) med betaling pr. afsendt SMS/MMS og et evt. start gebyr. Samlet udgift maximum 370 kr. pr. måned

 På valgfrit medium:“Du tilbydes en chat-tjeneste til maksimum 200 kr. pr. måned med 20 kr. for opstart og derefter 4 kr. pr. afsendt SMS. fra Tjenesteudbyderen Tophold A/S, Bogholderivej 14, DK-2100, +4545454637. Ved opsigelse send ”STOP” til 12xx”forpligtes til at betale for den leverede del af ydelsen ved tilbagetræden fra aftalen::
Slutbrugeren skal forudgående spørges personligt om følgende:”Svarer du JA, betaler du 200kr pr. måned for et chatabonnement og samtykker til leveringsstart nu. Fortryder du inden for 14 dage, kan vi kræve betaling for den leverede del af ydelsen.”
 På e-mail, brev eller SMS/MMSHvis Slutbrugeren skal forpligtes til at betale for den leverede del af ydelsen ved tilbagetræden fra aftalen::
”Chattjeneste købt: i alt max 200kr. pr måned fra Tjenesteudbyderen Indhold A/S, Bogholderivej 14, DK-2100, +4545454637. Med dit udtrykkelige samtykke forud for købet, kan vi kræve betaling for den del af ydelsen, som vi allerede har leveret, hvis du fortryder aftalen inden for 14 dage. Ved opsigelse send ”STOP” til 12xx”-.