10. Takseringstidpunkt

Reservation af beløb må ikke finde sted, før købsaftale er indgået.

Taksering af varer og tjenester må tidligst finde sted, når levering er påbegyndt uanset medie.
• For streaming-tjenester kan taksering foretages, når streaming er påbegyndt.
• Tjenester, der består af udsendelse af password til senere ibrugtagelse. Her gælder, at udsendelse af password er det tidligste tidspunkt for taksering.
• Abonnementslignende tjenester, hvor taksering foregår forud for levering, må takseres i forbindelse med udsendelse af bekræftelse på købet.
• For konkurrencer må taksering for et spørgsmål i en konkurrence tidligst ske, når Slutbrugeren har afsendt svar herpå.