Ved udbud af en Indholdstakseret tjeneste skal Tjenesteudbyderen overholde god indholds- og betalingsskik.

Sager om brud på ovenstående regel afgøres i fællesskab i indholds- og betalingsgruppen for Parterne bag Rammeaftalen. Afgørelser om sådanne overtrædelser begrundes fra sag til sag, og der ifaldes ikke sanktioner i henhold til Rammeaftalen, hvis der ikke forud har været offentliggjort afgørelse i lignende sager.

Operativt afsnit består af følgende underafsnit:
• Beløbsgrænser
• Taksering
• Informationskrav
• Indholdsregulering
• Særlige tjenester
• Eksempler