Beløbsgrænserne gældende for betaling via opkrævning på mobilregning/-konto er underlagt reglerne i Betalingsloven § 5, nr. 17 – (Lov nr. 652 af 8 juni 2017).

Grænserne er som følgende:

  • max 50 € pr. transaktion og
  • max 300 € pr. måned pr. abonnent (her anvendes tidligere definition om at 1 abonnent er lig 1 simkort/telefonnummer).

Mobiloperatørerne og 4T har valgt for nogle specifikke tjenestetyper/Slutbrugere, at fastsætte beløbsgrænser, som ligger under grænserne defineret i Betalingsloven. Dette skyldes primært et ønske om øget forbrugersikkerhed.

Tjenestetyper er angivet via de produktkoder (P01 – P15), som anvendes af 4T.

Mobiloperatørerne og 4T håndhæver den generelle beløbsbegrænsning på et samlet forbrug på 300€ = 2.220 DKK pr. kalendermåned pr. mobilabonnement. Alle øvrige beløbsgrænser skal håndhæves af Tjenesteudbyder.

Nedenstående beløbsgrænser angiver det maksimale, der må opkræves fra mobilregningen/-kontoen for en tjeneste, der udbydes via en Applikationskode.

Generelle tjenester:
(dog ikke tjenester betegnet med P02 Digital SMS og P07 Digital SMS Online)

Generelle Tjenester Beløbsgrænser
Tjenester med éngangsbetaling 370 DKK pr. transaktion (*)
Tjeneste som fortløbende abonnement 370 DKK pr. måned pr. tjeneste
Afstemninger i TV-/Radioudsendelser 12 DKK pr. transaktion
Donationer hvor modtagerorganisation er medlem af ISOBRO 370 DKK pr. transaktion
Donation hvor modtagerorganisation ikke er medlem af ISOBRO Maximalt 200 DKK pr. kalendermåned

*I forbindelse med almennyttigt lotteri kan der gælde andre beløbsgrænser for Indsamlinger, jf. afsnittet nedenfor under konkurrencer og spil

Tjenester rettet mod børn og unge (under 18 år):

Beløbsgrænser
Samlet køb pr. tjeneste uanset tjenestetype 250 DKK pr. kalendermåned
Generelle tjenester med éngangsbetaling 30 DKK pr. transaktion
Abonnements tjenester med fortløbende betaling Ikke tilladt
Betaling til online spil, væddemål o.l. Ikke tilladt

Tjenester rettet mod børn og unge er tjenester, som i deres grundform, indhold, udseende, marketing/reklame, markedsføringskanaler og
marketingvirkemidler i øvrigt må formodes primært at være rettet mod børn og unge under 18 år. Anvendelse af tekst med aldersbegrænsninger
eller indtastning af fødselsdag etc. fritager ikke Tjenesteudbyder fra at anvende beløbsbegrænsning gældende for børn og unge.

Prissætning af digitale SMS tjenester (P02 og P07) er baseret på følgende:

  • Kan kunden teste en tjeneste forud for købet
  • Er det en abonnementstjeneste eller et engangskøb
Abonnementstjeneste med opkrævning hver uge.
max pris pr. opkrævning
Abonnementstjeneste med opkrævning hver måned.
max pris pr. opkrævning
Engangstjeneste

max pris.

Kunden kan ikke teste tjenesten forud for køb 25 kr.

intet opstartsgebyr

50 kr.

intet opstartsgebyr

75 kr.

intet opstartsgebyr

Kunden kan teste tjenesten forud for køb (*) 75 kr.

intet opstartsgebyr

300 kr.

intet opstartsgebyr

370 kr.

intet opstartsgebyr

(*): Indholdsudbyderen skal kunne dokumentere, at kunden har testet content. Krav til dokumentation: Mobiltype for så vidt mobil er anvendt, Kundens IP adresse under test, hvilken tjeneste kunden har testet, tidspunkt og varighed af kundens test.

Test af tjenester før køb:
Indholdsudbyderen afgør selv, om der skal være mulighed for test af tjeneste.
Hvis dette tilbydes, så skal det foregår på følgende måde:

  1. Trin 1 – tilmelding uden betaling
  2. Trin 2 – efter afprøvning af content (tidsrummet for prøve afgøres af indholdsudbyderen) så fremsendes en SMS med følgende tekst:
    “Du har nu gratis prøvet SERVICE NAVN i zz dage. Hvis du ønsker fortsat at gøre brug af tjenesten, så koster det yy KR. pr. uge/måned, som opkræves via mobilregningen. Tryk her for bestilling (www.contentprovider.com). MVH indholdsudbyder, navn, mail. tlf.”
    www.contentprovider.com udskiftes med relevant tilmeldingsside.


Konkurrencer og spil:

Nedenstående oversigt er baseret på bestemmelserne i ”Lov om spil, lovbekendtgørelse nr. 119 af 22.01.2016
Der kan være specifikke spørgsmål, som oversigten ikke giver svar på, og her anbefales, at man som Tjenesteudbyder kontakter Spillemyndigheden (mailadressen er: spillemyndigheden@skat.dk).
Mange typer af spil og konkurrencer kræver en spilletilladelse, og reglerne herfor kan findes på hjemmesiden www.spillemyndigheden.dk under ’Onlinekasinoer’. Tjenesteudbydere som tilbyder indsamlinger, hvortil der er knyttet en konkurrence, skal have en særlig tilladelse til almennyttige lotterier, se nærmere herom på den nævnte hjemmeside.
Bemærk, at der over for børn og unge under 18 år ikke må markedsføres eller udbydes spil og konkurrencer, som kræver spilletilladelse.

Tjeneste -type Tjeneste-karakteristika Spil tilladelse kræves?***) Udbudsmedium Maksimumsbeløb
pr. telefonnummer
Konkurrencer og spil*) A. 1. Deltagerpris større end forsendelsesomkostninger2. Gevinst udloddes3. Med tilfældighedselement Ja Uanset medium 370 DKK pr. tjeneste per døgn
50 DKK pr. transaktion
Gættekonkurrencer*) B 1. Deltagerpris maksimum 5 DKK2. Gevinst udloddes3. Gættekonkurrencer med kombination af tilfældighed og færdighed Nej Radio og TV 5 DKK pr. tjeneste per døgn
Gættekonkurrencer*) C 1. Meget lille deltagerpris (1-2 kr.); må alene dække forsendelsesomkostninger2. Gevinst udloddes3. Gættekonkurrencer med kombination af tilfældighed og færdighed Nej Trykte medier og Internet Meget lille deltagerpris (1-2 kr.); må alene dække forsendelses-omkostninger (Spillemyndigheden kan kontaktes for vejledning)
Konkurrencer og spil*) D 1. Deltagerpris større end forsendelsesomkostninger2. Gevinst udloddes3. Intet tilfældighedselement, dvs. ren færdighed Nej Uanset
medium
370 DKK pr. tjeneste per døgn
50 DKK pr. transaktion
Konkurrencer og spil*) E 1. Deltagerpris større end forsendelsesomkostninger2. Uden gevinstmulighed3. Med tilfældighedselement Nej Uanset
medium
370 DKK pr. tjeneste per døgn
50 DKK pr. transaktion
Almennyttigt lotteri**) 1. Deltagerpris større end forsendelsesomkostninger2. Gevinst udloddes3. Ren tilfældighed (lotteri) Se **) Uanset medium 370 DKK pr. transaktion

*) I henhold til Spilleloven, lov nr. 848 af 1.7.2010, med ikrafttræden 1.1.2012.
**) Udbydere skal have tilladelse af Spillemyndigheden/Skat til at drive almennyttigt lotteri i henhold til de særlige regler herfor. Når en sådan tilladelse er givet, må Slutbruger deltage flere gange à op til 370 kr. pr. transaktion både i almennyttigt lotteri og Indsamling inden for samme tidsrum.
***) Tjenesteudbydere, der ønsker spilletilladelse, skal ansøge om dette hos Spillemyndigheden/Skat i henhold til Spilleloven.
Børn og unge (under 18 år) må alene deltage i gættekonkurrencer udbudt uden spilletilladelse via radio, tv, trykte medier eller internettet, og hvor spilletilladelse ikke er nødvendig.