Når et mobilnummer (MSISDN) overgår til en ny Slutbruger, skal Indholdstaksering af Abonnementslignende Tjenester og selve abonnementsforholdet hos den tidligere Slutbruger forinden automatisk ophøre.

Hos de danske Mobilselskaber vil et MSISDN værre spærret for genudgivelse i en periode efter, at en Slutbruger har opsagt sit abonnement uden at MSISDN er overflyttet til et andet Mobilselskab.
Hvis der er Abonnementslignende Tjenester med en udsendelsesfrekvens på over 3 måneder, skal en Tjenesteudbyder, inden der sker en udsendelse med Indholdstaksering, indhente en fornyet accept på Indholdstaksering fra Slutbrugeren.
Hvis der er Abonnementslignende Tjenester med en udsendelsesfrekvens på under 3 måneder, så vil et ikke eksisterende MSISDN kunne føre til en række forskellige fejlmeldinger (API returkoder) fra Mobilselskabet.

I nedenstående skema findes en oversigt over anvendte API returkoder, og hvilken reaktion disse skal medføre hos en Tjenesteudbyder. Hvor der er et Aggregator mellemled, har denne pligt til at videresende informationen til faktisk Tjenesteudbyder:

Fejlkode Generisk beskrivelse Obligatorisk reaktion hos Tjenesteudbyder (på tværs af operatører)
5001 Kunden findes ikke Afmeld tjenesten/abonnement og stop taksering.
Slet MSISDN i databasen
5002 Spærret for Indholdstakserede tjenester (Standard operatørservice) Afmeld tjenesten/abonnement og stop taksering.
5002 Spærret for fysiske varer og tjenester Afmeld tjenesten/abonnement og stop taksering.
5003 Spærret pga. saldokontrol-grænse er nået “Prøv igen senere”
5003 Spærret pga. forbrugskontrol-grænsen for Indholdstakserede tjenester er nået “Prøv igen senere”
5003 Prepaid – ikke nok penge på kontoen “Prøv igen senere”