Rammeaftalen

Rammeaftalen for mobile indholds- og betalingstjenester version 8.0 inklusive tillæg træder i kraft den 1. April 2021

Version 8.0 medfører ændringer i afsnit 3, 9, 11, 12, 13 og afsnit 15.

Denne aftale afløser alle tidligere aftaleversioner.