Introduktion til Rammeaftalen

Rammeaftalen for mobile indholds- og betalingstjenester version 7.0 inklusive tillæg træder i kraft den 10. oktober 2018.
Nødvendige ændringer for at efterleve Rammeaftalen skal være implementeret senest d. 1. januar 2019

Aftalen er inddelt i to afsnit med hhv. et generelt og operativt afsnit.

Denne aftale afløser alle tidligere aftaleversioner.