Forbrugeraftalens krav kan deles op i to hovedområder – nemlig:

1)     Fortrydelsesret
2)     Varigt medie

 

Ad 1) Fortrydelsesretten

En kunde skal have tydelig information om, at der i forbindelse med et køb er fortrydelsesret.

Kunden kan give samtykke til, at fortrydelsesretten bortfalder, når levering påbegynder.

Samtykket kan ved tjenester, der leveres via telefonen, gives ved, at

 

Tjenester op til 75 kr.
 –        90-nummer-udbyderen giver kunden klar og tydelig information i opkaldet til 90-nummer-tjenesten om, at fortrydelsesretten ophører, når levering af indholdet påbegyndes (det vil sige den pause på 5 sekunder, der skal gives i henhold til Rammeaftalens pkt.13)

 

Tjenester over 75 kr.
–        90-nummer-udbyderen skal sikre, at kunden ved opkaldet informeres om, at kunden under opkaldet ved en aktiv handling skal give afkald på fortrydelsesretten (f.eks. ved at kunden i en IVR løsning skal trykke på en nærmere angivet tast på telefonen for derved at fraskrive sig fortrydelsesretten), og

–        at fortrydelsesretten ophører, når kunden aktivt har fraskrevet sig denne.

–        90-nummer-udbyderen skal kunne dokumentere kundens aktive fraskrivelse af fortrydelsesretten.

Pausen på 5 sekunder angivet i aftalens punkt 13 gælder ikke for tjenester over 75 kr.

 

Ved 90-nummer-tjenester, som leveres uden for telefonen (f.eks. køb af fysiske varer) gælder ovenstående ikke. Her vil kunden normalt ikke kunne give afkald på fortrydelsesretten.

 

 Ad 2) Varigt medie
Forbrugeraftaleloven stiller krav om, at der stilles oplysninger til rådighed for kunden på et varigt medie.

De nærmere krav til oplysninger kan ses i forbrugeraftalelovens § 12.

Der er følgende løsninger hertil:

Tjenester op til 75 kr.
 Kravet om varigt medie gælder ikke, hvis tjenesten opfylder alle kravene nedenfor:

–        der sker bestilling og levering via 90-nummeret,

–        tjenesteydelsen leveres samlet på en gang

–        prisen ikke overstiger 75 kr.

–        kunden er bekendt med prisen samt fortrydelsesretten

Ovenstående gælder ikke abonnementslignende tjenester og køb af fysiske varer.

 

Tjenester over 75 kr. leveret via telefonen
Ved enkeltstående tjenester som leveres via telefonen kan kravene til varigt medie løses på følgende måde:

–        Information i teleselskabets abonnementsvilkår, f.eks. om fortrydelsesret, teleselskabets navn og adresse, vilkår for betaling og levering af 90-nummer-tjenester.

–        Information om alle 90-numre i oversigtsform på Teleindustriens hjemmeside, herunder med specifik information om hver enkelt tjeneste såsom 90-nummer-udbyderens navn og adresse, tjenestens indhold, pris og nummer, operatøren bag tjenesten. Denne specifikke del af hjemmesiden skal fungere som varigt medium, til hvilket slutkunder kan få nem og gratis adgang.

–        Samlet forbrugte pris for og 90-nummeret på den enkelte tjeneste fremgår på kundens specificerede regning (kvittering).

–        Kundens telefonregning skal indeholde en forståelig henvisning til oversigten på Teleindustriens hjemmeside, hvor kunden kan få yderligere information om 90-nummer-tjenester.

Ovenstående gælder ikke ved køb af varer og tjenester, der leveres uden for telefonen (f,eks. varekøb, togbilletter o.lign.)

 

Øvrige tjenester
Køb af fysiske tjenester (typisk varekøb) ses endnu ikke på 90-nummer-området, der gennem de seneste 12 år har været domineret af de samme tjenester (konkurrencer og indsamlinger).

Såfremt der udbydes andre tjenester (køb af fysiske varer og tjenester, som leveres uden for telefonen) end de traditionelle 90-nummer-tjenester, vil 90-nummer-udbyderen også for disse typer have ansvaret for opfyldelsen af forbrugeraftalens krav til blandt andet fortrydelsesret og varigt medie.