Parterne forpligter sig til, at de nævnte tjenestetyper og beløbsgrænser overholdes.

TJENESTETYPE Anbefalet

Nummer-serie

Maksimale beløbsgrænser for indholdet af tjenester generelt
Alle beløbsangivelser er for indholdsbetaling- dvs. uden teleudbyderes Almindelige Trafikafgifter samt Operatørens Særlige Trafikafgift/serviceafgift*
Maksimale beløbsgrænser for indholdet af tjenester rettet mod børn og unge (under 18 år) Alle beløbsangivelser er forindholdsbetaling- dvs. uden teleudbyderes Almindelige Trafikafgifter samt Operatørens Særlige Trafikafgift/serviceafgift*
Indholdstjenester(tidl. kat. I) 901defgh Pr. minut: 8,00 kr. inkl. moms og/eller pr. opkald: 12,00 kr. inkl. moms
Ingen indholdstaksering efter 30 minutter.
Pr. minut: 2,00kr. inkl. momsog/ellerpr. opkald: 4,00 kr. inkl. moms Ingen indholdstakseringefter 30 minutter.
Voksentjenester (tidl. kat. II og III)[Voksentjenester er som udgangspunkt lukket for alle brugere, da dette er en opt-in tjenestetype, der forudsætter individuel henvendelse til eget teleselskab, og at man er fyldt 18 år.] 902defgh Pr. minut: 8,00 kr. inkl. moms og/eller pr. opkald: 12,00 kr. inkl. moms
Ingen indholdstaksering efter 30 minutter.
Ikke mulig
Indsamlinger (tidl. kat. VI)

 

 

 

905defgh 370 kr. pr. døgn og pr. transaktion.
Summen af pris for selve indsamlingen og den særlige trafikafgift/ serviceafgift må ikke overstige 370 kr.
Denne beløbsgrænse forudsætter, at modtager-organisationen er medlem af ISOBRO.
Hvis modtager organisationen ikke er medlem af ISOBRO er beløbsgrænsen 200 DKK pr. kalendermåned.
Ikke mulig
TJENESTETYPE Anbefalet Nummer-Serie Tjeneste karakteristika Spilletilladelse kræves Udbudsmedium Maksimale beløbsgrænser for indholdet af tjenester generelt
Alle beløbsangivelser er for indholdsbetaling – dvs. uden teleudbyderes Almindelige Trafikafgifter samt Operatørens Særlige Trafikafgift/ serviceafgift*
Maksimale beløbsgrænser for tjenester rettet mod børn og unge (under 18 år)Alle beløbsangivelser er forindholdsbetaling- dvs. uden teleudbyderes Almindelige Trafikafgifter samt Operatørens Særlige Trafikafgift/serviceafgift*
Konkurrencer og spil**I henhold til spilleloven, lov nr. 848 af 1.7.2010. 905defgh I.
Deltagerpris større end forsendelsesomkostninger
II.Gevinst udloddes
III.Med tilfældighedselement
Ja Uanset medium 370 DKK pr. tjeneste pr. døgn og 50 DKK pr. opkald Ikke mulig
Gættekonkurrencer B
I henhold til spilleloven, lov nr. 848 af 1.7.2010.
905defgh I.Deltagerpris maksimum 5 DKK
II.Gevinst udloddes
III.Gættekonkurrencer med kombination af tilfældighed og færdighed
Nej Radio og tv 5 DKK pr. tjeneste pr. døgn 5 DKK pr. tjeneste. pr. døgn
Gættekonkurrencer C
I henhold til spilleloven, lov nr. 848 af 1.7.2010. 
905defgh I.Meget lille deltagerpris (1-2 kr.); må alene dække forsendelses-omkostninger
II.Gevinst udloddes
III:Gættekonkurrencer med kombination af tilfældighed og færdighed
Nej Trykte medier og internet Meget lille deltagerpris (1-2 kr.); må alene dække forsendelsesomkostninger (Spillemyndigheden kan kontaktes for vejledning). Se afsnittet nedenfor om Kombinationsspil. Meget lille deltagerpris (1-2 kr.); må alene dække forsendelsesomkostninger (Spillemyndigheden kan kontaktes for vejledning). ). Se afsnittet nedenfor om Kombinationsspil
Konkurrencer og spil D
I henhold til spilleloven, lov nr. 848 af 1.7.2010.
905defgh I.Deltagerpris større end for-sendelsesomkostninger
II.Gevinst udloddes
III.Intet tilfældighedselement, dvs. ren færdighed
Nej Uanset medium 370 DKK pr. tjeneste pr. døgn og 50 DKK pr. opkald Ikke mulig
Konkurrencer og spil E
I henhold til spilleloven, lov nr. 848 af 1.7.2010.
905defgh I.Deltagerpris større end for- sendelsesomkostninger
II.Uden gevinstmulighed
III.Med tilfældighedselement
Nej Uanset medium 370 DKK pr. tjeneste pr. døgn og 50 DKK pr. opkald Ikke mulig
Almennyttigt lotteri
Hvis en indsamling kombineres med en konkurrence, henvises udbyderen til at kontakte Spillemyndigheden. Udbydere skal have tilladelse af Spillemyndigheden/Skat til at drive almennyttigt lotteri i henhold til de særlige regler herfor.
905defgh I.Deltagerpris større end forsendelsesomkostninger
II.Gevinst udloddes
III.Ren tilfældighed (lotteri)
Særlig tilladelse Særlige regler 370 DKK pr. tjeneste og pr. opkald. Summen af pris for selve indsamlingen og den særlige trafikafgift/serviceafgift må ikke overstige 370 kr. 370 DKK pr. tjeneste ogpr. opkaldSummen af pris for selve indsamlingen og den særlige trafikafgift/serviceafgift må ikke overstige 370 kr.

 

*) Operatøren kan som minut- eller opkaldstaksering tillægge en særlig trafikafgift/serviceafgift på op til 2,00 kr. inkl. moms.

**) Tjenesteudbydere, der ønsker spilletilladelse, skal ansøge om dette hos Spillemyndigheden/Skat i henhold til spilleloven.

Konkurrencer omfattet af spillovgivningen

Spilleloven indeholder regler for, hvornår man som udbyder af en konkurrence skal have en tilladelse til spil.

Teleoperatøren kan til enhver tid stille krav om at modtage kopi af en gyldig spilletilladelse eller dokumentation for en indholdstjenestes lovlighed efter spilleloven for at give adgang for brug af operatørens netværk til spil.

Nedenstående giver en forenklet oversigt over reglerne.

Bemærk at reglerne gælder, uanset hvilket medie konkurrencen markedsføres i. Det vil sige, uanset om der er tale om trykte medier, online eller radio/tv.

  • Lotteri

Lotteri er spil, hvor en deltager har en chance for at vinde en gevinst (penge, varer eller ydelser af økonomisk værdi), og hvor gevinstchancen udelukkende beror på tilfældighed.

Lotteri er forbudt, medmindre

–        Der ikke betales en indsats, eller

–        Der er en spiltilladelse til et lotteri til fordel for velgørenhed eller andre almennyttige formål.

  • Kombinationsspil

Kombinationsspil er spil, hvor en deltager har en chance for at vinde en gevinst (penge, varer eller ydelser af økonomisk værdi), og hvor der gevinstchancen beror på en kombination af færdighed og tilfældighed.

Tilfældighedselementet er f.eks., at der trækkes lod blandt alle dem, som har svaret rigtigt på et spørgsmål.

Kombinationsspil kaldes også populært gættekonkurrencer.

Kombinationsspil kræver spiltilladelse, medmindre der er tale om én af nedenstående to undtagelser:

–        Deltageren kun betaler for omkostningerne ved forsendelse, som ifølge SKAT skønnes til 1-2 kr. Omkostningerne ved forsendelse forstås som betaling for teletrafikken men ikke den indholdsmæssige tillægstaksering.

–        Der er tale om en gættekonkurrence i en radio- eller tv-udsendelse, hvor 1) afholdelse af konkurrencen ikke udgør hovedindholdet, og 2) den indholdsmæssige tillægstakseringen ikke overstiger 5 kr. pr. telefonnummer pr. døgn.

  • Børn og unge

Det er forbudt at udbyde og formidle, herunder markedsføre, spil omfattet af spilleloven til personer under 18 år.

Der gælder dog en undtagelse i forhold til udbud af almennyttigt lotteri.

  • Præstationskonkurrencer

Konkurrencer, hvor deltageren skal præstere noget reelt og individuelt, og vinderen findes alene ud fra bedømmelse af præstationen. Der må ikke være tilfældighedselementer.

Rene præstationskonkurrencer er ikke omfattet af spilleloven.

  • Afstemninger

Deltagelse i afstemning er ikke omfattet af spilleloven (f.eks. at der stemmes på en person i et tv-program), medmindre afstemningen også indeholder spil for den, der stemmer.

  • Markedsføring

Markedsføringen skal udover de almindelige markedsføringsregler også overholde følgende:

–        At gevinstchancen fremstilles på en korrekt og balanceret måde, så der ikke skabes et indtryk af, at gevinstchancen er  større, end den i realiteten er.

–        At konkurrencen fremstilles som et underholdningstilbud.

–        At konkurrencen har et indhold, der giver indtryk af, at deltagelse i spil fremmer en løsning på finansielle problemer eller giver deltageren social accept.

–        At konkurrencen ikke markedsføres, herunder i medievalg eller kommunikationsudformning, over for børn og unge.

–        At der ikke ved brug af kendte personligheder i strid med sandheden gives det indtryk, at deltagelse i spil har bidraget til den kendtes succes.

På SKAT´s hjemmeside findes der nærmere vejledninger til forståelse og omfanget af ovenstående.