Parterne forpligter sig til, at de i Bilag 1 nævnte tjenestetyper og beløbsgrænser overholdes.