Denne aftale træder i kraft den 1. marts 2013.

En part kan opsige denne aftale til udgangen af en måned med et forudgående skriftligt varsel på 3 måneder. Opsigelsen skal fremsendes til øvrige parter.

Såfremt en part opsiger denne aftale, vil aftalen fortsat være gældende for de øvrige parter.

Hver part kan kræve denne aftale genforhandlet. Genforhandlingen skal starte senest en måned efter kravets fremsættelse.