I tilfælde af eventuelle tvistigheder mellem parterne om forståelsen af vilkår i denne aftale indkalder Direktøren for TI repræsentanter for parterne efter anmodning fra en part med henblik på bilæggelse af tvisten.