Aftalen er inddelt i to afsnit med hhv. et generelt og operativt afsnit.