Rammeaftalen for 90-nummer-tjenester

Aftalen er inddelt i to afsnit med hhv. et generelt og operativt afsnit.