Ved udbud af 90-nummertjenester er 90-nummerudbyderen ansvarlig for at overholde gældende lovgivning, herunder men ikke begrænset til eksempelvis markedsføringsloven og forbrugeraftaleloven.

Bilag 2 indeholder en overordnet beskrivelse af forbrugeraftalelovens krav til fortrydelsesret og anvendelsen af varigt medium.

Operatøren er forpligtet til at oplyse 90-nummer-udbyderen om forbrugeraftalelovens krav til fortrydelsesret og varigt medium i overensstemmelse med indholdet i Bilag 2.

Operatøren er forpligtet til at sikre, at de 90-nummerudbydere, som operatøren indgår aftaler med, er bekendt med de krav, som følger af denne aftale med de til enhver tid gældende ændringer hertil.

Det skal særligt bemærkes, at 90-nummer-udbyderen i markedsføringen af tjenesterne eller ved enhver anden form for kommunikation af tjenesterne tydeligt skal angive prisen for benyttelse af tjenesten (tillægstakseringen) samt angive, at slutbrugeren tillige betaler operatørens særlige trafikafgift samt operatørens/teleudbyderens almindelige trafikafgift i forbindelse med benyttelse af tjenesten.