Den operatør, som har numre til brug for 90-nummertjenester, kan indgå aftale med en 90-nummerudbyder om brugsretten til 90-numre i den pågældende operatørs net.

Operatøren forpligter sig til at indgå aftale om brugsretten til et nummer på vilkår, der bl.a. indeholder de bestemmelser, der er angivet i denne aftale.

Operatøren skal senest 6 uger før lancering af ny 90-nummertjeneste eller ved ændring af allerede ibrugtagne 90-numre fremsende anmodning til teleudbyderne om at åbne for denne. Såfremt en operatør vælger at åbne for et 90-nummer inden de angivne 6 uger, skal øvrige parter, der har tilsluttet sig rammeaftalen, forinden have accepteret dette.

For almennyttige indsamlinger vil en kortere tidsfrist kunne accepteres.