11.1 Indhold af 90-nummertjenester

Operatørerne skal sikre, at 90-nummerudbyderne overholder følgende:

90-nummertjenester i tjenestetyperne Konkurrencer, Indholdstjenester og Indsamlinger må ikke være uegnet for børn under 16 år og må ikke indeholde:

 • Beskrivelser af seksuelle eller erotiske forhold.
 • Kontaktformidling med henblik på seksuelt samvær eller andre elementer heraf.
 • Henvisning til andre tjenester eller numre med seksuelt eller erotisk indhold.
 • Beskrivelser af vold.
 • Spil, præmiekonkurrencer og lignende i strid med gældende lovgivning.
 • Adgangstegn, passwords eller lignende, der giver adgang til tjenester med ovenstående indhold.

11.2 Indsamlinger

Operatørerne skal sikre, at 90-nummerudbyderne overholder følgende:

Der kan udbydes tjenester i form af almennyttige indsamlinger forstået som indsamlinger til:

 • religiøse samfund eller menigheder,
 • fonde,
 • foreninger,
 • sportsklubber,
 • stiftelser og institutioner
 • organisationer
 • politiske partier

som er godkendt af myndighederne.

 

11.3 Voksenindhold

Parterne er ikke forpligtet til at udbyde Voksenindhold men kan tilbyde mulighed for Voksenindhold efter nedenstående regler:

Teleudbyderen er forpligtet til at sikre:

– At der er forhåndsspærret for Voksenindhold (opt-in).

– At adgang til Voksenindhold alene kan ske efter anmodning fra den pågældende abonnent eller myndige slutbruger ved forudbetalt taletid.

–  At slutbrugeren er myndig.

 

11.4 Konkurrencer

Operatørerne skal sikre, at 90-nummer-udbyderne overholder følgende:

90-nummer-tjenester må ikke indeholde spil i strid med gældende lovgivning.

For at en 90-nummertjeneste kan betegnes som en konkurrence, der kan henføres til tjenestetypen Konkurrencer, skal der være tale om en konkurrence af en sådan sværhedsgrad, at det må formodes, at ikke så godt som alle vil være i stand til at besvare spørgsmålet korrekt. Konkurrencen skal udgøre den primære del af tjenesten i tjenestetypen Konkurrencer.

Ved indledningen af en konkurrence skal det klart fremgå, hvad det samlet koster at deltage i konkurrencen, samt hvad hver enkelt tillægstaksering beløber sig til.

Ønsker en tjenesteudbyder at udbyde flere konkurrencer i samme medie (her forstås en bestemt udgave af en avis, et blad, en bestemt hjemmeside samt en bestemt tv- og radioprogram m.m.), er det et krav, at de udbudte konkurrencer væsentligt adskiller sig fra hinanden. I modsat fald vil konkurrencerne blive anset for at udgøre én konkurrence med deraf følgende krav om overholdelse af beløbsgrænserne i Bilag 1.

For konkurrencer, som udbydes via “flygtige medier” som f.eks. tv og radio, gælder yderligere, at de altid vil blive anset for at udgøre én konkurrence, såfremt de udbydes af samme tjenesteudbyder, på samme kanal, i samme program og inden for det samme døgn. Dette gælder dog ikke konkurrencer, som udbydes sammen med en indsamling, og hvor indsamlingen udgør den primære del af tjenesten.