Ved opkald til en 90-nummertjeneste skal operatøren sikre, at det er 90-nummer-udbyderens eller operatørens ansvar og omkostning indledningsvis at oplyse om

1) prisen for brug af tjenesten og prisen for den Særlige Trafikafgift/serviceafgift som ét samlet beløb, samt at prisen er eksklusiv den Almindelige Trafikafgift, og

2) navn på operatøren

3) fortrydelsesret i henhold til forbrugeraftaleloven bortfalder ved enten a) den i Bilag 2 beskrevne aktive fortrydelsesret ved tjenester over 75 kr. eller b) ved udløbet af nedenstående pause på 5 sekunder for tjenester op til 75 kr.

Ved Operatørens ansvar forstås, at Operatøren ikke samtrafikmæssigt eller på anden måde kan pålægge teleudbyderen eller en anden operatør ansvaret for oplysningsforpligtelsen.

Efter de nævnte oplysninger er givet, skal den kaldende slutbruger have en pause på mindst 5 sekunder til eventuelt at afbryde opkaldet, før overtakseringen igangsættes. Slutbrugerens teleudbyder skal sikre, at takseringen for opkaldet tidligst efter udløbet af den nævnte pause på 5 sekunder indeholder andet end trafikafgiften.

De nævnte oplysninger kan udelades ved opkald til tjenester, der tilringes ved hjælp af fuldautomatisk opkaldsudstyr, f.eks. telefax eller modem.

De nævnte oplysninger samt den nævnte pause på 5 sekunder kan udelades ved opkald til en tjeneste i tjenestetypen Indsamlinger, når et landsdækkende radio- eller tv-program, der har indsamlingen til formål, jævnligt giver oplysning om prisen for brug af tjenesten. Udeladelsen kan maksimalt ske i 24 timer, som kan fordeles umiddelbart før, under og umiddelbart efter det landsdækkende radio- eller tv-program.