Operatørerne skal sikre, at 90-nummerudbyderne overholder følgende:

Enhver form for markedsføring af 90-nummertjeneste uanset medie skal som minimum indeholde nedenstående information, som skal fremstå med samme meddelelseseffekt som markedsføringen af nummeret på den pågældende 90-nummertjeneste.

Ved samme meddelelseseffekt forstås, at informationen skal være tydelig og læsbar i forhold til farve, placering og tid på en sådan måde, at den faktisk kan opfattes af forbrugeren.

–  Navnet på 90-nummer-udbyderen samt udbyderens adresse og telefonnummer til kundeservice

–  Prisen for brug af 90-nummertjenesten samt oplysning om, at der hertil tillægges almindelig og særlig trafikafgift. Prisoplysninger skal stå med minimum samme skriftstørrelse som oplysningen om nummeret på 90-nummertjenesten.

–  Forbrugeraftalelovens krav til information om fortrydelsesret

Ved varer og tjenester leveret uden for telefonen skal faktureringsformen angives, f.eks. som “faktureres via telefonregningen”. Ved denne type tjenester skal der tillige oplyses om den lovbestemte fortrydelsesret for forbrugere.