Parterne bag rammeaftalen har vurderet, at tiden nu er inde til at øge slutbrugernes adgang til at give bidrag i forbindelse med landsækkende indsamlinger via radio og tv.

Store indsamlingsorganisationer har igennem længere tid fremsat ønske om forhøjede beløbsgrænser, og slut-brugere har vist tilsvarende interesse. Da vi derudover hos mobilselskaberne kan konstatere, at sådanne ind-samlinger ikke har givet anledning til utilfredshed og klager fra slutbrugerne, øger vi de beløb, man samlet set kan give for både ren indsamling og almennyttigt lotteri på den måde, at man som slutbruger kan deltage flere gange, men vi bevarer fortsat de kendte beløbsgrænser pr. transaktion i forbindelse med landsækkende ind-samlinger via radio og tv.