Beløbsgrænser

Efter dialog med Spillemyndigheden præciseres indholdet i punkt 12 i rammeaftalen vedrørende beløbsgrænserne for konkurrencer og spil mv. i henhold til spilleloven (Lov om spil, lov nr. 848 af 1.7.2010), som trådte i kraft den 1.1.2012.

 

 

 

Reglerne for konkurrencer og spil mv. er komplicerede, men vi har bestræbt os på at gøre tilgængeligheden så god som mulig. Der kan derved være nuancer eller specifikke spørgsmål, som oversigten i punkt 12 ikke giver svar på, og her anbefaler vi, at man som udbyder kontakter Spillemyndigheden (benyt evt. mailadressen spillemyndigheden@skat.dk).

 

 

 

Mange typer af spil og konkurrencer kræver en spilletilladelse, og reglerne herfor kan findes på hjemmesiden www.spillemyndigheden.dk under ’Onlinekasinoer’. Udbydere af indsamlinger, hvortil der er knyttet en konkurrence, skal have en særlig tilladelse til almennyttige lotterier, se nærmere herom på den nævnte hjemme-side.

 

 

 

Bemærk, at der overfor børn og unge under 18 år ikke må markedsføres eller udbydes spil og konkurrencer, som kræver spilletilladelse.

 

 

 

Ovenstående information og beløbsgrænserne under punkt 12 vedrørende konkurrencer og spil mv. gives med forbehold for spillemyndighedens konkrete vurdering.

 

 

 

Generelle tjenester:

Ydelse Digitale tjenester Fysiske varer og tjenester
Enkeltstående tjenester 150 DKK 225 DKK
Abonnements tjenester 200 DKK 225 DKK
Fortløbende abonnements
tjenester
200 DKK pr. måned pr. tjeneste
90 DKK pr. 14 dage pr. tjeneste
45 DKK pr. uge pr. tjeneste
225 DKK pr. måned pr. tjeneste
100 DKK pr. 14 dage pr. tjeneste
50 DKK pr. uge pr. tjeneste
Indsamlinger 150 DKK 150 DKK
Indsamlinger i abonnement 150 DKK pr. måned 150 DKK pr måned

Ydelser rettet mod børn og unge (under 18 år):
 

Ydelse Digitale ydelser Fysiske varer og tjenester 
Samlet køb pr. ydelse
uanset tjenestetype
250 DKK pr. måned 225 DKK pr. måned
Enkeltstående tjenester 75 DKK 75 DKK
Abonnements tjenester 75 DKK 75 DKK
Fortløbende abonnements
tjenester
Ikke tilladt Ikke tilladt

Konkurrencer og spil:

Tjeneste -
type
Tjeneste-
karakteristika
Spil tilladelse
kræves?
***)
Udbuds-
medium
Maksimums beløb
pr. telefonnummer
Konkurrencer og spil*)
A.
1. Deltagerpris større end forsendelsesomkostninger
2. Gevinst udloddes
3. Med tilfældighedselement
Ja Uanset
medium
150 DKK pr. tjeneste
50 DKK pr. transaktion
Gættekonkurrencer*)
B
1. Deltagerpris maksimum 5 DKK
2. Gevinst udloddes
3. Gættekonkurrencer med kombination af tilfældighed og færdighed
Nej Radio og TV 5 DKK pr. tjeneste
pr. døgn
Gættekonkurrencer*)
C
1. Meget lille deltagerpris (1-2 kr.); må alene dække forsendelsesomkostninger
2. Gevinst udloddes
3. Gættekonkurrencer med kombination af tilfældighed og færdighed
Nej Trykte medier
og Internet
Meget lille deltagerpris (1-2 kr.);
må alene dække forsendelses-
omkostninger (Spillemyndigheden
kan kontaktes for vejledning)
Konkurrencer og spil*)
D
1. Deltagerpris større end forsendelsesomkostninger
2. Gevinst udloddes
3. Intet tilfældighedselement, dvs. ren færdighed
Nej Uanset
medium
150 DKK pr. tjeneste
50 DKK pr. transaktion
Konkurrencer og spil*)
E
1. Deltagerpris større end forsendelsesomkostninger
2. Uden gevinstmulighed
3. Med tilfældighedselement
Nej Uanset
medium
150 DKK pr. tjeneste
50 DKK pr. transaktion
Almennyttigt
lotteri**)
1. Deltagerpris større end forsendelsesomkostninger
2. Gevinst udloddes
3. Ren tilfældighed (lotteri)
Se **) Uanset
medium
150 DKK pr. transaktion

*) I henhold til Spilleloven, lov nr. 848 af 1.7.2010, med ikrafttræden 1.1.2012.
**) Udbydere skal have tilladelse af Spillemyndigheden/Skat til at drive almennyttigt lotteri i henhold til de særlige regler herfor.
***) Tjenesteudbydere, der ønsker spilletilladelse, skal ansøge om dette hos Spillemyndigheden/Skat i henhold til Spilleloven.

 

Børn og unge (under 18 år) må alene deltage i gættekonkurrencer udbudt uden spilletilladelse via radio, tv, trykte medier eller internettet, og hvor spilletilladelse ikke er nødvendig.

 

Print Friendly