Fortrydelsesret

3.1 Forud for køb

Forud for ethvert køb skal information om fortrydelsesret fremgå. Hvis slutbrugeren vælger at gøre brug af sin fortrydelsesret, medfører dette, at slutbrugeren ikke skal betale for det leverede.

Enhver kunde har som udgangspunkt 14 dages fortrydelsesret.

Du kan som tjenesteudbyder dog vælge:

 • 14 dages fortrydelsesret
  Enhver kunde har som udgangspunkt 14 dages fortrydelsesret. Fristen regnes som udgangspunkt fra den dag, aftalen er indgået.
 • Fraskrivelse af fortrydelsesretten
  Ved et aktivt samtykke fra kunden kan kunden fraskrive sig sin fortrydelsesret

Ingen information om fortrydelsesret

Fremgår der ingen eller mangelfuld information om fortrydelsesret, forlænges kundens fortrydelsesret op til 3 måneder.

3.2 Efter køb

Hvis kunden ved køb af abonnementslignende tjenester aktivt har givet samtykke til at fraskrive sig sin fortrydelsesret, skal slutbrugeren modtage oplysning herom.

3.3 Undtagelser

En række aftaler er undtaget fra reglerne om fortrydelsesret. Dette angår f.eks.:

 • Automat-køb, fx sodavand og slik købt i automat
 • Donationer, fx velgørenhed
 • Transport, fx flyttetransport og rejser med fly, bus tog, taxi mv.,
 • Indkvartering, fx ophold på hotel, vandrehjem eller campingplads og leje af sommerhus,
 • Forplejning, fx restaurantbesøg og levering af mad (catering),
 • Rekreative fritidsaktiviteter, fx biografbesøg, teaterforestillinger, koncerter, sportsstævner mv.
 • Spil, konkurrencer, lotteri og indsamlinger

3.4 Fortrydelsesret i praksis

3.4.1 Hvordan fortryder kunden?

Inden udløbet af fortrydelsesfristen skal kunden underrette udbyderen om, at kunden har fortrudt aftalen. Hvis kunden vil give denne underretning skriftligt – f.eks. pr. brev eller e-mail – skal kunden blot sende underretningen inden fristens udløb. Hvis kunden vil sikre sig bevis for, at fortrydelsen er rettidig, kan kunden f.eks. sende brevet anbefalet og opbevare postkvitteringen.

Underretning om, at kunden har fortrudt aftalen, skal gives til den pågældende indholdsudbyder.

Det forhold, at udbyderen allerede har leveret tjenesteydelsen helt eller delvis, begrænser ikke kundens fortrydelsesret, medmindre kunden har givet samtykke til, at udførelsen af tjenesteydelsen kunne påbegyndes på et nærmere bestemt tidspunkt inden fortrydelsesfristens udløb. I så fald gælder fortrydelsesretten kun indtil dette tidspunkt.

For abonnementslignende tjenester gælder:

Her gælder fortrydelsesretten fra det tidspunkt, hvor kunden har modtaget kvittering på varigt medium. Hvis kunden f.eks. afgiver sin bestilling mandag den 1. og også har fået de nævnte oplysninger, har kunden frist til og med mandag den 15. Har kunden først fået oplysningerne senere, f.eks. onsdag den 3., har kunden frist til og med onsdag den 17. Hvis fristen udløber på en helligdag, lørdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, kan kunden vente til den følgende hverdag.

For varer og tjenester leveret udenfor telefonen:

Her gælder fortrydelsesretten fra det tidspunkt, hvor varen er leveret til kunden.

[Supplerende tekst kan angives herefter, som f.eks.:

”Efter fortrydelse af købet er det ulovligt at anvende eller videreformidle den købte indholdstjeneste og overtrædelse heraf er strafbart.”]

Print Friendly