Rådgivning

I forbindelse med tjenesteudbyderens lancering/udbud af nye tjenester, herunder nye kombinationstjenester, som ikke er beskrevet i denne aftale, kan operatøren i visse tilfælde yde vejledning om den påtænkte tjenestes forenelighed med Rammeaftalen på baggrund af tjenesteudbyderens konkrete forespørgsel. Operatørens vejledning sker på frivillig basis, og tjenesteudbyderen kan ikke gøre krav gældende over for operatøren for fejl eller mangler i denne vejledning.

Operatørerne udtaler sig ikke om generel markedsføringsret eller andre lovregler, men henviser til muligheden for forhåndsbesked fra Forbrugerombudsmanden eller privat rådgivning.

Print Friendly