Rammeaftale version 6.0

Nyheder

”Rammeaftale for mobile indholds- og betalingstjenester” i online version 6.0 lanceres hermed af de fire danske mobiloperatører, TDC, Telenor, Telia og Hi3G samt deres fælles selskab Paii og er gældende fra den 1. juli 2014.

 

Rammeaftalen inklusive et nyt tillæg samler en række krav fra relevant lovgivning som bl.a. forbrugeraftaleloven og markedsføringsloven samt regler for god skik vedrørende udbud af varer og tjenester via en firecifret sms-applikationskode i nummerserien 1xxx, hvor slutbrugeren betaler via sin mobilkonto eller via sin konto hos Paii med et tilknyttet betalingskort. Reglerne for betaling via Paii med et tilknyttet betalingskort findes i det nævnte, nye tillæg.

 

I forhold til den foregående version af rammeaftalen er der sket væsentlige ændringer som følge af ny forbrugeraftalelov med ikrafttræden den 13. juni 2014. I den forbindelse er særligt forholdene vedrørende informationskrav og fortrydelsesret blevet ændret.

 

Rammeaftalen har derudover undergået en indholdsmæssig opdatering og redaktionel tilpasning, mens den overordnede struktur er fastholdt med regler vedrørende:

  • fortrydelsesret,
  • tilsynsforpligtelser,
  • kundeservice,
  • beløbsgrænser,
  • taksering,
  • informationskrav,
  • indholdsregulering,
  • særlige tjenestetyper samt
  • en lang række eksempler på tjenestetyper med tilhørende informationskrav

Blandt de mere specifikke ændringer i rammeaftalen skal nævnes, at det hidtidige, generelle krav om at informere om ’+ trafiktakst’ er fjernet, idet dette fremover kun er et krav, hvor adgang til en udbudt tjeneste forudsætter mobil datatrafik. I afsnittet om beløbsgrænser er radio- og tv-baserede afstemninger nu samlet med information om fortrydelsesret.

 

Hvis du har kommentarer eller forbedringsforslag er du velkommen til at kontakte parterne bag rammeaftalen her.

 

Den 24. juni 2014

Print Friendly