Versioner af Rammeaftalen

Nedenfor findes screen-dumps af Rammeaftalen for Mobile Indholds-  og Betalingstjenester:

BEMÆRK: web-versionen har til enhver tid forrang for nedenstående hard-copy udgaven


Version 5.2 – 5. juli 2011 (current)


Version 5.1 – 13. April 2011


Version 5.0 – 1. May 2010


Print Friendly