Rammeaftalen for Mobile Indholds- og Betalingstjenester opdateres til version 5.2

På baggrund af et konstruktivt møde mellem en række indholdsudbydere og Parterne bag Rammeaftalen og indholdsudbyderne afholdt den 1. juni 2011 har Parterne opdateret Rammeaftalen for Mobile Indholds- og Betalingstjenester version 5.1 til version 5.2 med følgende ændringer:

1) Bod ved hovedsagelig angivelse af “Diverse” som tjenestekategori opgjort pr. kontraktpart
Parterne bag Rammeaftalen har i et bilateralt tilsagn forpligtet sig til overfor Forbrugerombudsmanden “at give kunden en nem og omkostningsfri adgang til oplysninger om inden for hvilke af de 13 nedenfor nævnte tjenestekategorier, de fakturerede tjenester hører”. Parterne har derfor indført bod ved mangelfuld tjenestekategorisering, således at kategorien “Diverse” ikke angives som tjenestekategori for hovedparten af digitale tjenester – se punkt 4.7.3

2) Ændret bod ved manglende information om “+trafiktakst”.   
Ved manglende information om “+ trafiktakst” pålægges en bod på 500 kr. Tidligere blev boden angivet til at være på 3.000 kr. 

  •    500 kr. for manglende information om “+ trafiktakst” 
  • 3.000 kr. for øvrige mindre overtrædelser og
  • 6.000 kr. for væsentlige overtrædelser

Se punkt 4.7.1 

3) Beløbsgrænse for samlet køb pr. tjeneste rettet mod børn og unge
Der indføres pr. den 1. november 2011 en beløbsgrænse på 250 kr. pr. måned for samlet køb pr. tjeneste rettet mod børn og unge – uanset tjenestetypen. Se punkt 12  

4) Ændrede beløbsgrænser ved tjenester, hvor indsamlingstjenester kombineres med konkurrencer
Kombineres en indsamling med en konkurrence med indsamling som formål, kan den samlede tillægstaksering for konkurrencen være op til DKK 150 tjeneste pr. telefonnummer pr. døgn. Hver transaktion må ikke overstige 25 kr. Der stilles nu ikke krav om at markedsføring skal ske via landsdækkende radio eller tv for at afgøre beløbsstørrelsen på en kombineret indsamling/konkurrence. Se punkt 12

5) Krav til fortløbende abonnementstjenester til 0 kr., som efter en prøveperiode overgår til taksering
Fortløbende abonnementstjenester til 0 kr. skal ved eventuel overgang til tillægstaksering opfylde de sædvanlige krav i forbindelse med køb af tillægstakserede mobile indholds- og betalingstjenester. Det skal bemærkes, at der ved overgang til taksering således også er krav om endnu et nyt aktivt samtykke fra slutbrugeren forud for taksering. Se punkt 16.1.2 3)

6) Præcisering af ” pligtinformation på TV “ 
Der er foretaget en præcisering af pligtinformation ved markedsføring af tjenester på TV. Den konkrete tjenestetype skal fortsat oplyses i forbindelse med udsendelsen, men ændringen betyder, at denne oplysning ikke behøver at bringes som skærmtekst.  Se punkt 14.2.3.1


Print Friendly

Leave a Reply

 

 

 

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>