Rammeaftale version 6.0

Nyheder

”Rammeaftale for mobile indholds- og betalingstjenester” i online version 6.0 lanceres hermed af de fire danske mobiloperatører, TDC, Telenor, Telia og Hi3G samt deres fælles selskab Paii og er gældende fra den 1. juli 2014.

 

Rammeaftalen inklusive et nyt tillæg samler en række krav fra relevant lovgivning som bl.a. forbrugeraftaleloven og markedsføringsloven samt regler for god skik vedrørende udbud af varer og tjenester via en firecifret sms-applikationskode i nummerserien 1xxx, hvor slutbrugeren betaler via sin mobilkonto eller via sin konto hos Paii med et tilknyttet betalingskort. Reglerne for betaling via Paii med et tilknyttet betalingskort findes i det nævnte, nye tillæg.

 

I forhold til den foregående version af rammeaftalen er der sket væsentlige ændringer som følge af ny forbrugeraftalelov med ikrafttræden den 13. juni 2014. I den forbindelse er særligt forholdene vedrørende informationskrav og fortrydelsesret blevet ændret.

 

Rammeaftalen har derudover undergået en indholdsmæssig opdatering og redaktionel tilpasning, mens den overordnede struktur er fastholdt med regler vedrørende:

  • fortrydelsesret,
  • tilsynsforpligtelser,
  • kundeservice,
  • beløbsgrænser,
  • taksering,
  • informationskrav,
  • indholdsregulering,
  • særlige tjenestetyper samt
  • en lang række eksempler på tjenestetyper med tilhørende informationskrav

Blandt de mere specifikke ændringer i rammeaftalen skal nævnes, at det hidtidige, generelle krav om at informere om ’+ trafiktakst’ er fjernet, idet dette fremover kun er et krav, hvor adgang til en udbudt tjeneste forudsætter mobil datatrafik. I afsnittet om beløbsgrænser er radio- og tv-baserede afstemninger nu samlet med information om fortrydelsesret.

 

Hvis du har kommentarer eller forbedringsforslag er du velkommen til at kontakte parterne bag rammeaftalen her.

 

Den 24. juni 2014

Beløbsgrænser pr. 1. april 2013

Nyheder

Efter dialog med Spillemyndigheden præciseres indholdet i punkt 12 i rammeaftalen vedrørende beløbsgrænserne for konkurrencer og spil mv. i henhold til spilleloven (Lov om spil, lov nr. 848 af 1.7.2010), som trådte i kraft den 1.1.2012.

Reglerne for konkurrencer og spil mv. er komplicerede, men vi har bestræbt os på at gøre tilgængeligheden så god som mulig. Der kan derved være nuancer eller specifikke spørgsmål, som oversigten i punkt 12 ikke giver svar på, og her anbefaler vi, at man som udbyder kontakter Spillemyndigheden (benyt evt. mailadressen spillemyndigheden@skat.dk).

Mange typer af spil og konkurrencer kræver en spilletilladelse, og reglerne herfor kan findes på hjemmesiden www.spillemyndigheden.dk under ’Onlinekasinoer’. Udbydere af indsamlinger, hvortil der er knyttet en konkurrence, skal have en særlig tilladelse til almennyttige lotterier, se nærmere herom på den nævnte hjemme-side.

Beløbsgrænser pr. 22. januar 2014

Nyheder

Parterne bag rammeaftalen har vurderet, at tiden nu er inde til at øge slutbrugernes adgang til at give bidrag i forbindelse med landsækkende indsamlinger via radio og tv.

Store indsamlingsorganisationer har igennem længere tid fremsat ønske om forhøjede beløbsgrænser, og slut-brugere har vist tilsvarende interesse. Da vi derudover hos mobilselskaberne kan konstatere, at sådanne ind-samlinger ikke har givet anledning til utilfredshed og klager fra slutbrugerne, øger vi de beløb, man samlet set kan give for både ren indsamling og almennyttigt lotteri på den måde, at man som slutbruger kan deltage flere gange, men vi bevarer fortsat de kendte beløbsgrænser pr. transaktion i forbindelse med landsækkende ind-samlinger via radio og tv.